úvod Vybavenípřístroje a zařízení Objednávka čočekobjednávka čoček
Profily odborných lékařů
Lékař
doc. MUDr. Gabriela Mahelková, Ph.D.

Vzdělání

 • 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 • Atestace v oboru oftalmologie I. stupně
 • Studium biomediciny – obor fyziologie a patofyziologie, téma dizertační práce „Oxidační poškození rohovky a čočky“
 • Specializační způsobilost v oboru oftalmologie (zákon č. 95/2004 Sb.)
 • Certifikát celoživotního vzdělávání vydávaný ČLK
 • Licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru oftalmologie
 • 1.4.2021 jmenována docentem pro obor oftalmologie

Odborná praxe

 • Oční klinika dětí a dospělých 2.LF UK a FN Motol
 • Zbraslavské oční centrum s.r.o.
 • Aplikační středisko kontaktních čoček W&V

Členství v odborných společnostech

 • Česká lékařská komora (ČLK)
 • Česká oftalmologická společnost (ČOS), Česká lékařská společnost J.E.Purkyně (ČLS JEP)

Pedagogická a výzkumná činnost

 • Oční klinika dětí a dospělých 2.LF UK a FN Motol
 • Ústav fyziologie , 2. lékařské fakulta, Univerzita Karlova
Lékař
MUDr. Květoslava Krčilová

Vzdělání

 • Lékařská fakulta Univerzity J.E Purkyně v Brně
 • Atestace v oboru oftalmologie I. stupně
 • Atestace v oboru oftalmologie II. stupně
 • Certifikát celoživotního vzdělávání vydávaný ČLK
 • Licence České lékařské komory pro obor oftalmologie

Odborná praxe

 • Oční oddělení v Havlíčkově Brodě
 • Několika měsíční stáž na II. oční klinice Všeobecné fakultní nemocnice, Praha
 • Oční ambulance poliklinika Klimentská, Praha 5
 • Oční ambulance, Krčská ulice, Praha 4
 • Od 1993 soukromá oční ambulance v Praze 5 - Zbraslav
 • Dlouholetá praxe v aplikaci kontaktních čoček

Členství v odborných společnostech

 • Česká lékařská komora (ČLK)
 • Česká oftalmologická společnost (ČOS), Česká lékařská společnost J.E.Purkyně (ČLS JEP)
 • Česká glaukomová společnnost (ČGS)
 • Česká vitreoretinální společnost (ČVRS)
 • Česká společnost refrakční a kataraktové chirurgie (ČSRKCH)
 • Česká kontaktologická společnost (ČKS)
 • Evropská společnost pro kataraktu a refrakční chirurgii (ESCRS)