úvod Profily lékařůprofily lékařů Objednávka čočekobjednávka čoček

Naše ordinace je plně vybavená včetně nejmodernějších přístrojů pro časnou detekci zeleného zákalu a onemocnění sítnice.

Vyšetření hrazená pojišťovnou

Stanovení refrakce – předpis brýlí

Vyšetření předního a zadního segmentu oka - vyšetření na štěrbinové lampě, přímá i nepřímá oftalmoskopie:

Jde o vyšetření zásadní k rozpoznání očních onemocnění – šedý zákal, zelený zákal, záněty oka, dědičná onemocnění, i vyšetření při celkových onemocnění jako jsou cukrovka, vysoký krevní tlak, revmatická onemocnění, bolesti hlavy, neurologická onemocnění a další onemocnění, při kterých je k přesnému stanovení stupně postižení a sledování rovněž potřeba oční vyšetření.

Fotodokumentace předního i zadního segmentu – umožňuje přesnější posouzení zlepšení /zhoršení nálezu při následných kontrolách

Perimetrie – vyšetření zorného pole – náš přístroj je vhodný především pro odhalení a sledování pacientů se zeleným zákalem

Vyšetření s účastí pacienta
Přístroj
GDx Cena500 Kč

Přístroj umožňuje měření vrstvy nervových vláken sítnice. K úbytku nervových vláken dochází při zeleném zákalu a přístroj tak umožňuje časné odhalení a zahájení léčby tohoto zákeřného onemocnění.

Toto vyšetření je vhodné nejen u pacientů s podezřením na zelený zákal, ale také u pacientů, u kterých se toto onemocnění vyskytuje v rodině nebo u pacientů již léčených ke kontrole efektu léčby.

Přístroj
OCT Cena500 Kč

Přístroj slouží podobně jako GDx k odhalení a sledování pacientů se zeleným zákalem. Navíc umožňuje též časnou diagnostiku onemocnění postihujících zejména centrální oblast sítnice, např. tzv. věkem podmíněnou makulární degeneraci a rovněž odlišení její vlhké formy od formy suché, což je zásadní pro stanovení dalšího léčebného postupu.

Přístroj
Vyšetření zorného pole řidičů Cena300 Kč

Pro účely potvrzení schopnosti řízení motorového vozidla u neprofesionálních řidičů.