úvod Sortimentsortiment Ostatní službyostatní služby
Poradenství - vady očí
MYOPIE (krátkozrakost)

Myopie je stav, kdy je oko příliš dlouhé ve vztahu ke schopnosti rohovky a čočky zaostřit. V důsledku tohoto stavu se světelné paprsky protínají před sítnicí a nikoli přímo na jejím povrchu.

Pokud jste krátkozrací, je před prvním číslem („dioptriemi“) na vašem předpisu na brýle uvedeno znaménko minus (-). Čím je číslo vyšší, tím je krátkozrakost silnější.

HYPERMETROPIE (dalekozrakost)

Problém s viděním nastává, protože se světelné paprsky protínají za okem. Oko u dalekozrakých jedinců je kratší, než je obvyklé.

Dalekozrakost lze korigovat pomocí brýlí, které mění zakřivení světelných paprsků procházejících očním aparátem. Pokud je u vašich brýlí do dálky uvedeno znaménko plus, např. +1,50, jste dalekozraký/á.

ASTIGMATISMUS

Lidé, kteří trpí astigmatismem, nevidí ostře jak na blízko tak do dálky. Astigmatismus je oční vada, při níž má rohovka ve dvou na sebe kolmých osách jiné zakřivení. Názorně si lze představit, že rohovka nemá tvar fotbalového míče, ale míče na rugby. Toto nestejné zakřivení rohovky je potřeba korigovat tak, aby vidění bylo ostré.

PRESBYOPIE

S přibývajícími roky stárnou i oči, a tak se ztrácí elasticita čočky, která se začíná objevovat u dospělých kolem 40. roku života. Oko ztrácí schopnost zaostřování na různé vzdálenosti. Vaše ruce se stávají delší a delší a taktéž rychlé střídání pohledu do dálky a do blízka není tak kvalitní jako dřív. Oční specialisté hovoří o tzv. vetchozrakosti = presbyopii.